Trapveldje tussen Krijgslaan en Park van Eden: ontwerp klaar

Op 10 maart 2017, over deze onderwerpen: Groen, Stadsontwikkeling

Het oude voetbalveld tussen de Krijgslaan en de ingang ter hoogte van de Vuurkruisenlaan wordt mee opgenomen in het huidige Park van Eden in het district Wilrijk. Naast een trapveldje voor de buurt komen er verhogingen en gemaaide paden in dezelfde ‘look & feel’ als het huidige park.

Het braakliggende terrein tussen de Krijgslaan, het Park van Eden en de volkstuintjes is vandaag volledig ingesloten door het park. Het terrein wordt met de nieuwe inrichting een volwaardig onderdeel van het park.

Er komt een speels trapveldje dat afgebakend is door verschillende verhoogde delen, steeds in dezelfde stijl en hetzelfde materiaal dat de inrichting van het park kenmerkt. De verbinding met het park en het natuurgebied gebeurt door graspaden die intensief gemaaid worden. Er wordt ook gezorgd voor een goede afwatering naar de huidige buffergracht, iets ten zuiden van het terrein. De huidige bomen worden behouden en aangevuld met 9 nieuwe bomen.

Inrichting van het braakliggende terrein als een trapveldje voor de buurt met verhoogde delen zoals in de rest van het park

Park van Eden

Met dit park werd voor het eerst in Antwerpen een park ontworpen in functie van natuurontwikkeling, natuurbeleving en avontuurlijk spelen. Het Park van Eden lanceerde zo een nieuw groenconcept voor de stad. In een stedelijke omgeving, met zeer veel afgesneden groene oppervlakten, zijn ecosystemen van grote waarde: hier is ruimte voor water, natuur en afkoeling.

Het park laat iedereen kennismaken met de natuur. Kinderen kunnen hier spelen in en met de natuur, volkstuinders kweken er hun eigen groenten, buurtbewoners bewonderen de natuur terwijl ze picknicken en fietsers en wandelaars bewegen zich door een mooi natuurgebied met bijzondere aantrekkingskracht.

Verantwoordelijken: Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling - Kristof Bossuyt, voorzitter districtscollege & -raad Wilrijk – Hans Ides, districtsschepen voor groen
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is