Voorbereidende werken recreatief natuurpark Wolvenberg

Op 6 april 2018, over deze onderwerpen: Groen, Stadsontwikkeling

Ten westen van natuurgebied Wolvenberg komt er een nieuwe open groene ruimte, het recreatief natuurpark Wolvenberg. Daarvoor zijn vandaag de voorbereidende werken gestart.

Verhuis volkstuinen

Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied in de binnenstad van Antwerpen. Binnen het masterplan Park Brialmont blijft Wolvenberg een natuurgebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied ten westen van natuurgebied Wolvenberg wordt omgevormd tot een nieuwe open groene ruimte. De volkstuinen maken daar plaats voor een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Dat is een wenselijke aanvulling op het zeer schaarse publiek toegankelijke groen in Oud-Berchem.

“Met de voorbereidende werken wordt de site klaargemaakt om het park aan te leggen in de nazomer. Dit zal de eerste zichtbare fase van de uitrol van Park Brialmont worden, een groene long voor Berchem”, aldus districtsburgemeester Evi Van der Planken.

Samen met de vzw die de volkstuinen beheert, zochten het district Berchem en de stad Antwerpen naar nieuwe locaties voor de volkstuinders. Intussen kregen alle tuinders een nieuwe plek op sites in de buurt, zoals de volkstuinen Roderveld, Polygoon, Flora (aan de Hofstadestraat) en Het Prieel. De verhuis naar de nieuwe percelen werd afgerond in het weekend van 24 maart.

Nieuwe tuintjes in Het Prieel

Eén van de blikvangers zijn de nieuwe volkstuintjes in park Het Prieel. Het district Berchem voegt aan de 3 bestaande zones maar liefst 34 nieuwe tuintjes toe. De tuintjes hebben elk een oppervlakte van 80m². Daarenboven komt er ook een nieuwe samentuin met een oppervlakte van 293m². In de buurt van de samentuin wordt ook een serre geplaatst. Zowel de nieuwe tuintjes als de bestaande percelen profiteren bovendien van de aanleg van nieuwe grindpaden. Er komen zitruimtes en 6 nieuwe handpompen. Het district en de vzw die de volkstuinen beheert, zorgen samen voor individuele opbergboxen voor tuinmaterieel en 2 schuilhuisjes.

wijkoverleg.berchem [at] stad.antwerpen.be

Verantwoordelijken:  Rob Van de Velde, schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter AG VESPA - Fons Duchateau, schepen voor samenlevingsopbouw - Evi Van der Planken, districtsburgemeester Berchem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is