Zevende Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Op 22 november 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid vergroten door in te spelen op gedrag

Op dinsdag 22 november vond voor de zevende keer de Antwerpse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid plaats. Het tweejaarlijkse congres boog zich over de actuele toestand van de verkeersveiligheid in de stad. Diverse vak- en ervaringsdeskundigen in verkeersveiligheid en mobiliteit zochten naar nieuwe wegen om verkeersveiligheid te vergroten, specifiek door gewenst gedrag te stimuleren.

De dag begon met een inleiding en welkomstwoord door burgemeester Bart De Wever. Eerste commissaris Frank Rooses en Elien Pauwels van de verkeerspolitie en Jan Verhaert van de stedelijke dienst mobiliteit gaven een stand van zaken over de verkeersveiligheid in stad Antwerpen. Rooses wees op de nood aan een gedifferentieerd handhavingsbeleid op basis van objectieve data. Dat is belangrijk om te kunnen inspelen op actuele trends, zoals de opkomst van nieuwe vervoersmodi. Verhaert had het over innovaties op het vlak van mobiliteit, en hoe die ingrijpen op de verkeersveiligheid.  

Mobiliteit is en blijft een belangrijk onderwerp, waarbij verkeersonveiligheid helaas vaak een rol speelt. De stad streeft ernaar om haar verkeerssysteem zo veilig mogelijk te maken. De huidige editie van de Staten-Generaal focuste daarbij op het gedrag van de verkeersdeelnemers, en hoe dat in positieve zin te beïnvloeden (‘nudging’). Daartoe reflecteerden de Antwerpse diensten samen met sprekers uit binnen- en buitenland over hoe de vertaling van ideaal naar praktijk best kan gemaakt worden.

Keynotes

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen nam de aanwezigen mee op een korte reis door de hersenen. Hij lichtte toe waarom we vaak niet doen wat we eigenlijk wél zouden moeten doen. Het stimuleren van effectieve verandering werkt niet altijd via het aanspreken, opvoeden en bestraffen van verkeersdeelnemers. Vaak zijn het subtiele, niet eens bewuste aanpassingen die het verschil kunnen maken. Onderzoeker Pieter Raymaekers van KU Leuven sloot daarbij aan met een uiteenzetting over het nut van nudging in het verkeer.

Werkgroepen

In de namiddag konden de deelnemers aan het congres kiezen uit zes boeiende keuzesessies. Die gaven meer inzicht in concrete, inspirerende maatregelen en acties om verkeersgedrag te beïnvloeden binnen de drie E’s
​(engineering, education en enforcement).

Nieuwe veiligheidssystemen voor voertuigen in functie van alle weggebruikers - ​ zelfrijdende voertuigen onderweg
​In deze keuzesessie ging Steven Soens (Febiac) dieper in achterliggende bepaling over zelfrijdende voertuigen en wat we van zelfrijdende voertuigen kunnen verwachten in de toekomst.

Motivatie en gedragswijziging in het verkeer door communicatie(campagnes)
​Stijn Dhondt (VSV) focuste op het thema rijden onder invloed van drugs en alcohol, en hoe campagnes autobestuurders kunnen overtuigen om enkel nuchter te rijden.

Gevolgen van zelfrijdende voertuigen voor de stedelijke omgeving
​Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen van CAV (Connected & Autonomous Vehicles) voor de weginfrastructuur? Kunnen we net zo ver gaan met de beschrijving van de effecten in de stad als op de autosnelwegen? Welke complexiteit komt erbij kijken? Op deze vragen gaf Hinko Van Geelen (OCW) antwoord.

Deelvoertuigen gebruiken alsof het je eigen wagen is
​Nick Van den Eynde duidde tijdens deze themasessie de voordelen van deelvoertuigen. Verder ging hij in op het rijgedrag van autodelers, de persoonlijke zorg voor het gedeeld voertuig, en de voorzorgsmaatregelen die aanbieders nemen om verkeersveilig gedrag bij hun gebruikers te stimuleren.

Een genudgede lichte elektrische (r)evolutie
​Op korte tijd hebben verschillende types lichte elektrische voertuigen zoals speedpedelecs en elektrische steps het straatbeeld veranderd. Hoe is dit zo snel gebeurd? Wat zijn de aandachtspunten als we de bestuurders van deze voertuigen willen sturen? Is dit al het moment om over nudging na te denken? Over deze vragen boog Bram Rotthier (Odisee) zich tijdens deze keuzesessie.

Focus op verkeersleefbaarheid - ​ sociale media & communicatie, de sleutels tot resultaten
​David Stevens (Fietsbrigade politiezone Brussel Hoofdstad Elsene) sprak over de aanpak van de Brusselse fietsbrigade in het streven naar meer verkeersleefbaarheid.

De zevende stedelijke Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid werd afgesloten met een panelgesprek met schepenen Koen Kennis (mobiliteit) en Erica Caluwaerts (openbaar domein), Tom Dhollander (Voetgangersbeweging), Wies Callens (Fietsersbond) en Maarten Matienko (VAB).

Bart De Wever - Burgemeester
Koen Kennis - Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is