Nationaal

Liesbeth Homans

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Vice Minister-President van de Vlaamse Regering

Bart De Wever

Nationaal partijvoorzitter N-VA, Kamerlid

Rob Van de Velde

Kamerlid

Johan Klaps

Kamerlid

Annick De Ridder

Vlaams Parlementslid en Gemeenschapssenator

Manuela Van Werde

Vlaams Parlementslid

Peter Wouters

Vlaams Parlementslid

Ludo Van Campenhout

Vlaams Parlementslid

Paul Cordy

Vlaams Parlementslid