Nationaal

Liesbeth Homans

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Wonen, Steden, Inburgering, Gelijke Kansen, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Vice Minister-President van de Vlaamse Regering

Bart De Wever

Nationaal partijvoorzitter N-VA, Vlaams Parlementslid

Annick De Ridder

Vlaams Parlementslid

Manuela Van Werde

Vlaams Parlementslid

Michael Freilich

Kamerlid