Concept voor fietsostrade en buurtpark langs Saffierstraat is klaar

Op 28 september 2021, over deze onderwerpen: Groen, Mobiliteit, Openbare Werken en Publiek Domein

Om het netwerk van fietsostrades uit te breiden en zo nog meer fietsers aan te trekken, is de provincie Antwerpen volop bezig met de aanleg van een nieuwe fietsostrade: de F11. Die zal starten aan het Ringfietspad in Antwerpen ter hoogte van de Saffierstraat, en loopt zo langs de treinsporen tot het station van Lier. Stad Antwerpen, district Berchem en stad Mortsel slaan de handen in elkaar voor de uitvoering van de verbinding tussen het Ringfietspad en de Vosstraat. Dit project wordt door de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid gesubsidieerd via het fietsfonds. Het voorontwerp van de fietsostrade is goedgekeurd en kan na de goedkeuring van het plan door stad Mortsel nu samen met de buurt verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp. Bovendien grijpen district Berchem en stad Mortsel de komst van de fietsostrade aan om het ontwerp, de riolering en invulling van de groenzone van de Saffierstraat gelijktijdig verder vorm te geven. Als alles vlot loopt, kunnen de werken starten in 2023.

De fietsostrade F11 maakt het voor fietsers mogelijk om snel van Lier tot Antwerpen te rijden, en vormt zo een belangrijk en volwaardig alternatief voor de wagen in een filegevoelige regio. In Boechout en Lier is al een groot deel van de F11 befietsbaar en is de provincie Antwerpen volop bezig met de aanleg van de ontbrekende trajecten.

In Berchem en Mortsel loopt de fietsostrade tussen het Ringfietspad en de luchthaven van Deurne langs de Saffierstraat. De fietsverbinding komt daar op dezelfde hoogte als de spoorweg, daarvoor wordt het huidige talud verbreed.

“De fietsostrades spelen een belangrijke rol in het kader van de modal shift voor Antwerpen, en hun bijdrage zal in de nabije toekomst alleen maar groter worden. Stap voor stap ontlasten we hiermee het verkeer in de omgeving. Fietscomfort en verkeersveiligheid staan hier centraal”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis.

Buurtpark

Het stuk naast het nieuwe talud van de fietsostrade zal door stad en district samen met stad Mortsel als groene zone ingericht worden tot een langgerekt buurtpark voor Groenenhoek. Dat zal lopen over de volledige lengte van de Saffierstraat, ongeveer 1,25 kilometer, in totaal zowat 17.000 m² groene ruimte.

Ze besteden daarbij veel aandacht aan een maximaal behoud van de bestaande bomen. Daartoe werden in de loop van 2019 de aanwezige grote paardenkastanjes onderzocht. Jammer genoeg werd bij de helft van deze bomen de kastanjebloedingsziekte vastgesteld. In de verdere uitwerking van de plannen wordt gekeken hoe de exemplaren die nog gezond genoeg zijn, zo veel mogelijk bewaard kunnen blijven. Maar enkele zijn niet meer te redden en onveilig voor de parkgebruikers, daarom zullen ze verwijderd worden. In het nieuwe buurtpark komen veel nieuwe bomen, die met de nodige zorg worden aangeplant en opgevolgd, zodat ze vlot en lang kunnen doorgroeien.

Berchems districtsschepen voor publiek domein, mobiliteit en straatvergroening Bruno De Saegher: “Door de aanleg van de fietsostrade krijgen we een unieke betaalbare kans om een mooie groene publieke ruimte te creëren voor heel de wijk: een nieuw buurtpark voor ons district. De Saffierstraat krijgt een nieuwe riolering en zal een duidelijke verbinding leggen met het nieuwe park.”

Comfortabele en conflictvrije route voor fietsers

Ter hoogte van het spoor zullen aan de zijde van de Saffierstraat drie nieuwe fietsbruggen over de drie dwarsstraten Arbeidersstraat, Ter Nieuwerbrugge en Deurnestraat zorgen voor een veilige en conflictvrije doorgang voor de fietsers.

De wijk van de Saffierstraat krijgt toegang tot de fietsostrade via een trap zonder steile helling met fietsgoot, ter hoogte van de Pervijzestraat.

Zuidelijk voorbij de Vosstraat sluit de nieuwe fietsostrade aan op de aanloophelling van het reeds gerealiseerde deel van de fietsostrade.

Hoe de noordelijke aansluiting op het lager gelegen Ringfietspad er zal uitzien, wordt samen met het ontwerpteam van het Ringpark Groene Vesten bekeken.

Afstemming met ontwerp van buurtpark en straat

De lange Saffierstraat en de aangrenzende spoorwegberm zijn momenteel in niet al te beste staat. De komst van de fietsostrade wordt daarom door het district aangegrepen om ook het ontwerp van de straat, de riolering en de invulling van de groenzone verder vorm te geven.

In de loop van 2017 en 2018 konden de buurtbewoners immers al meewerken aan een conceptontwerp voor de mogelijke invulling van dit buurtpark langs de nieuwe spoorwegberm in de Saffierstraat. Deze resultaten worden verder verwerkt in het voorontwerp van de straat en het park. Het toekomstig buurtpark is immers een belangrijke schakel tussen de fietsostrade en de straat zelf.

Op basis van dit totaalontwerp zal in functie van de planning en het beschikbare budget een realistische fasering bepaald worden. Er wordt verwacht dat tegen het eind van dit jaar een terugkoppeling kan georganiseerd worden van het voorontwerp van de straat inclusief invulling van de groenzone.

Volgende stappen

Met de goedkeuring van het voorontwerp  gaan de ontwerpers van de stad aan de slag om zowel de fietsostrade als het buurtpark in de Saffierstraat verder uit te werken naar een definitief ontwerp. Voor de verdere uitwerking van deze plannen zullen district Berchem en stad Antwerpen, net als bij de uitwerking van het conceptontwerp, de buurt nauw betrekken.

Er wordt gestreefd om na het finaliseren van het ontwerptraject en het verkrijgen van een omgevingsvergunning met de werken te starten in 2023. Hierbij zal eerst de fietsostrade gebouwd worden en aansluitend het buurtpark aangelegd en de straat gefaseerd heraangelegd worden.

Verantwoordelijken: Koen Kennis, schepen voor mobiliteit - Bruno De Saegher, districtsschepen voor publiek domein, mobiliteit en straatvergroening

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is