Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 juli 2019, over deze onderwerpen: Armoede en Gelijke Kansen, Leefmilieu, Ontwikkelingssamenwerking

Antwerpen is al sinds 2007 een FairTradeGemeente. De criteria om het fairtradelabel te halen zijn recent vernieuwd en sluiten beter aan bij hoe de stad eerlijke handel ziet. Naast het aankopen van fairtradeproducten uit het Zuiden houden de nieuwe criteria ook rekening met lokale producten en …

Op 18 juli 2018, over deze onderwerpen: Armoede en Gelijke Kansen, Welzijn

De daklozenorganisatie Samusocial roept in Brussel op om de daklozenorganisatie te sponsoren, zodat ze water kunnen kopen. Zo dreigen de daklozen door het schaamteloze gegraai door de voormalige top van Samuscial letterlijk droog te vallen. Ze hebben geen geld meer om 15.000 flesjes water te kopen …

Op 15 januari 2016, over deze onderwerpen: Armoede en Gelijke Kansen, Cultuur (+ erfgoed en toerisme), Jeugd, Sport

De stad Antwerpen en de vijf grootste Vlaamse mutualiteiten willen mensen met een beperkt budget stimuleren om deel te nemen aan culturele, sportieve en andere vrijetijdsactiviteiten. Daarom engageren de mutualiteiten zich om de A-kaart met het recht op verhoogde tegemoetkoming actiever te …

Op 8 oktober 2015, over deze onderwerpen: Armoede en Gelijke Kansen, Inburgering

Duizenden nieuwkomers volgen jaarlijks in Vlaanderen een inburgeringstraject. Tot hiertoe ondertekenden ze hierbij een inspanningsverbintenis. Omdat dit niet altijd tot de gewenste resultaten leidt, voert minister Homans vanaf volgend jaar een resultaatsverbintenis in. “Vlaanderen spant zich enorm …