Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 13 april 2019, over deze onderwerpen: Inburgering

Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) is scherp voor Open Vld en CD&V over de beslissing om in Deurne een asielcentrum te openen. “Dit is de wraak van de Marrakesh-regering”, zegt Duchateau. was in de vorige legislatuur als schepen bevoegd voor sociale zaken. Ook hij ziet, net als zijn burgemeester …

Op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Inburgering

In het Antwerpse stadhuis vond vandaag een inburgeringsceremonie voor nieuwkomers plaats. Deze nieuwkomers ontvingen hun inburgeringsattest nadat ze succesvol een inburgeringstraject hebben afgerond. Tijdens dat traject kregen ze lessen maatschappelijke oriëntatie in de eigen taal of een contacttaal …

Op 15 december 2016, over deze onderwerpen: Inburgering

Op 18 december is het Internationale Dag van de Migrant. Voor deze gelegenheid organiseert Atlas voor de zevende keer Soirée Migrée. Op vrijdag 16 december staat het huis van diversiteit en inburgering bol van theater, film, fotografie, stand-upcomedy en muziek gebracht door gasten met diverse …

Op 19 mei 2016, over deze onderwerpen: Inburgering

Op vrijdagavond 20 mei organiseert Linguapolis, het taalinstituut van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, een quiz in het Atlasgebouw in de Carnotstraat. De quiz biedt studenten Nederlands als tweede taal (NT2) uit verschillende scholen de kans …

Op 29 april 2016, over deze onderwerpen: Inburgering, Jeugd, Sport, Wonen

De grootstedelijke context van Antwerpen brengt heel wat uitdagingen met zich mee, ook voor kinderen en jongeren. De stad Antwerpen wil hen ondersteunen door hun ontwikkelingskansen te vergroten, hun ervaringswereld uit te breiden en hen te laten opgroeien tot competente, actieve burgers. De ‘brede …

Op 2 februari 2016, over deze onderwerpen: Inburgering

Waar we enkele maanden geleden nog te horen kregen dat het gros van de vluchtelingen hooggeschoold zou zijn, blijkt uit de eerste cijfers een ander beeld. Het profiel van de huidige vluchteling is ook helemaal niet te vergelijken zijn met de gemiddelde inburgeraar. Zo zijn zeven op de tien …